Termeni si conditii

Termenii „ HR Systems” sau „noi” se referă la entitatea juridică din cadrul HR Systems International în România, respectiv:

– HR Systems International S.R.L., o societate cu raspundere limitată de drept roman, având sediul social înregistrat în Sibiu, Str. Heinrich Heine, Nr.30, înmatriculata la Registrul Comerțului Sibiu, cu numărul de înregistrare J 32/1266/2004, cod unic de înregistrare RO 16706216.

ACEST CONTRACT ACOPERĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A ACESTUI WEBSITE ȘI A CONȚINUTULUI ACESTUIA, PRECUM ȘI A INFORMAȚIILOR ȘI SERVICIILOR FURNIZATE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI WEBSITE. ACEST CONTRACT CONTINE CLAUZE ESENTIALE PE CARE ESTE NECESAR SĂ LE CITIȚI DE FIECARE DATĂ CÂND UTILIZAȚI ACEST WEBSITE. PRIN URMARE, ESTE NECESAR SĂ VERIFICAȚI ORICE MODIFICĂRI FAȚĂ DE VERSIUNEA ACCESATĂ ANTERIOR DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.

Acest Contract conține următoarele clauze esențiale:

 1. Acceptarea Contractului;
 2. Obiectul Contractului;
 3. Comunicatii;
 4. Erori;
 5. Servicii;
 6. Modificare și incetare;
 7. Politica de confidentialitate;
 8. Securitate;
 9. Dreptul de proprietate;
 10. Limitarea răspunderii;
 11. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor;
 12. Diverse;
 13. Actualizare;
 14. Cum ne puteți contacta.

 

 1. Acceptarea Contractului

Acesta este un Contract încheiat între dumneavoastră și HR Systems International (“HR Systems “), și guvernează utilizarea de către dumneavoastră a acestui website și a conținutului, informațiilor și serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Acest Contract oferă de asemenea beneficii pentru afiliați, furnizorii de servicii și subcontractorii HR Systems, inclusiv diferite companii din grupul HR Systems International (denumite colectiv “Afiliați și Furnizori”).

Fiecare utilizare a website-ului de către dumneavoastră echivalează cu acceptul și acordul dumneavoastră de a fi parte a acestui Contract si presupune ca dumneavoastra va asumati responsabilitatea si garantati faptul ca dispuneti de autoritatea legala pentru a accepta acest Contract. Daca nu sunteti de acord cu toate prevederile acestui Contract sau nu puteti sa acceptati acest Contract, va solicitam sa nu utilizati acest website.

 1. Obiectul Contractului

Acest Contract si toate celelalte acorduri pe care le aveti cu HR Systems sau cu Afiliatii si Furnizorii, prezente sau viitoare, constituie împreună întregul contract cu privire la accesul și utilizarea website-ului și înlocuiesc toate acordurile anterioare (scrise, orale sau de alt tip) privind accesul dumneavoastră la website și utilizarea acestuia.

În cazul unei inconsistențe sau al unui conflict între prevederile acestui Contract și prevederile oricărui acord pe care îl aveți cu HR Systems sau cu Afiliații și Furnizorii, prezente sau viitoare, prevederile acestui Contract vor avea întâietate în ceea ce privește accesul dumneavoastră la website și utilizarea acestuia.

 1. Comunicații

Acest website reprezintă un portal și un canal de informații către alte website-uri și companii ale Afiliatilor și Furnizorilor. Afiliații și Furnizorii pot fi terțe părți, independente față de HR Systems ale căror website-uri pot conține termeni și condiții sau politici de confidențialitate diferite.

Interacțiunile dumneavoastră cu Afiliatii si Furnizorii și utilizarea website-urilor acestora se vor realiza pe propria dumneavoastră răspundere. Prin urmare HR Systems nu este și nu va putea fi tinută responsabilă pentru niciun prejudiciu suferit de către dumneavoastră rezultând din sau în legătură cu utilizarea acestor website-uri.

În ceea ce privește interacțiunile dumneavoastră cu HR Systems, acestora li se vor aplica prevederile acestui Contract de la secțiunea intitulată Limitarea Răspunderii.

Toate comunicările pe care le transmiteți prin intermediul website-ului sau e-mail trebuie să fie reale, corecte și complete. HR Systems și Afiliații și Furnizorii se vor baza pe conformitatea cu realitatea, acuratețea și caracterul complet al comunicărilor pe care le transmiteți prin intermediul website-ului.

Dacă transmiteți date incorecte sau incomplete, HR Systems nu este și nu va putea fi ținută responsabilă pentru niciun prejudiciu suferit de către dumneavoastra rezultând din sau în legătura cu transmiterea unor astfel de date.

Dumneavoastră autorizați HR Systems și Afiliații și Furnizorii să:

(a) accepte comunicari pe care le primesc de la dvs. prin intermediul website-ului sau a corespondentei electronice;

(b) dezvaluie comunicările oricaror Afiliați sau Furnizori și angajați HR Systems prin intermediul website-ului sau prin intermediul altor metode de comunicare (spre exemplu: e-mail); și

(c) să raspundă comunicarilor dvs. prin intermediul comunicațiilor pe internet, a email-urilor și a altor metode de comunicare;

(d) transmiterea către dumneavoastră a oricăror comunicări din partea HR Systems în scop de reclamă, marketing și publicitate încluzând comunicări comerciale, cum ar fi buletine informative, rapoarte, stiri, oferte, prin orice mijloace, incluzând poșta electronică, telefonie, sms, mms, curier.

HR Systems poate refuza sa proceseze orice comunicari trimise catre HR Systems prin intermediul website-ului în orice moment la discreția HR Systems și fără notificare sau răspundere față de dvs. sau față de alte persoane, inclusiv, fără limitare, dacă:

(a) HR Systems nu poate procesa comunicările;

(b) Comunicările incalcă vreuna din prevederile acestui Contract sau a altor acorduri pe care dumneavoastră sau alte persoane le aveti cu HR Systems;

(c) HR Systems consideră că există un conflict între comunicări și orice alte instrucțiuni sau acorduri cu dumneavostră; 

(d) există o eroare de operare sau o defecțiune în ceea ce privește transmiterea comunicărilor.

 1. Erori

HR Systems face tot posibilul să ofere informații corecte prin intermediul website-ului. Cu toate acestea, nu putem exclude eventuale erori, în afara controlului HR Systems. Prin urmare, HR Systems își rezervă dreptul de a modifica orice informații disponibile pe acest website oricând consideră necesar.

 1. Servicii

Prevederile acestui Contract se aplică oricăror și tuturor serviciilor oferite de HR Systems pe acest website.

Oricare dintre toate drepturile care nu au fost acordate în mod expres în acest Contract, sunt rezervate companiei HR Systems. HR Systems își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui Contract, la propria sa discreție, în orice moment. DACĂ NU ACCEPTAȚI SAU NU AGREAȚI ACESTI TERMENI SAU ORICARE PARTE A ACESTORA, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI SERVICIILE HR SYSTEMS INDICATE PE ACEST WEBSITE. DACĂ UTILIZAȚI ACESTE SERVICII SAU ORICARE PARTE A ACESTORA, ACCEPTAȚI SĂ VĂ SUPUNEȚI TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DIN CADRUL ACESTUI CONTRACT.

Dumneavoastră nu puteți sublicenția, închiria, împrumută sau transferă în orice alt mod orice parte a acestui website și/sau o oricărei secțiuni din conținutul acestuia oricărei alte persoane. De asemenea, nu puteți schimba, modifica, copia, distribui, transmite, expune, reproduce, publica sau utiliza în orice alt mod acest website fără a avea acordul prealabil, în scris, al HR Systems.

 1. Modificare și încetare

Ne rezervăm dreptul, ca în orice moment și pentru orice motiv, sa limitam, refuzam, cream diferite prioritati de utilizare a acestui website, sa modificam sau sa anulam anumite functionalitati sau integral functionalitatea website-ului sau orice parte a acestuia.

Avem dreptul, ca in orice moment si pentru orice motiv, sa suspendam sau sa anulam acest website sau orice parte a acestuia, din orice motiv.

In considerarea celor de mai sus, ne rezervam dreptul de a inceta oricand acest Contract.

 1. Politica de confidențialitate

Folosind acest website, puteți publica informații și/sau pune astfel la dispoziția HR Systems anumite date cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt puse la dispoziția HR Systems și sunt utilizate, conform acestui Contract și a Politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal, termenii și condițiile acesteia fiind integrate în cadrul Contractului prin această referință. Pentru informații suplimentare despre aceasta politică, vă rugăm să consultați site-ul nostru web, respectiv pagina „Politica de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal”.

 1. Securitate

Acest website este protejat de sisteme de securitate. Politicile HR Systems de securitate și confidențialitate sunt revizuite periodic, precum și oricând considerăm necesare astfel de revizuiri.

Cu toate acestea, acest website, serverul nostru, bazele de date ca și majoritatea aplicațiilor Internet, sunt vulnerabile la diferite aspecte de securitate.

Datele și informațiile expediate folosind acest website pot fi supuse unor activitățti de încalcare a confidențialității și securității, în afara controlului nostru, incluzând dar fără a se limita la abuzurile electronice, transmiterea de mesaje nesolicitate, crearea virusilor, furtul adreselor IP, spargerea parolelor, fraudă etc., determinând accesul neautorizat și alte forme și activități care pot fi considerate ilegale.

Depunem toate eforturile pentru a preveni aceste situații, însă nu vom fi răspunzători pentru nici un fel de daune sau prejudicii cauzate ca urmare a unor astfel de acțiuni.

SUNTEȚI SFĂTUIT SĂ FIȚI PRECAUT ÎN UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE SAU A ORICĂREI PARȚI A ACESTUIA.

 1. Dreptul de proprietate

HR Systems detine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv dreptul de autor) asupra acestui website și asupra oricărei părți a acestuia.

Materialele publicate de HR Systems pe acest website pot conține informări suplimentare cu privire la descrieri ale produselor, serviciilor, proceselor sau tehnologiilor deținute de HR Systems sau de terți. Nicio prevedere din cadrul acestui Contract și/sau din orice altă sectiune a website-ului nu va fi interpretată drept o acordare de licență pentru nici un drept de autor sau drept de proprietate intelectuală și/sau industriala a HR Systems sau a unui terț.

Copyright © HR Systems International 2018. Toate drepturile rezervate. Website-ul și toate informațiile, incluzând dar nelimitându-se la informațiile sub forma de text, grafica, informații video sau audio, imagini, design, aplicații, modele, date și orice alte elemente disponibile pe sau prin intermediul website-ului sunt proprietatea HR Systems, a Afiliaților și Furnizorilor și sunt protejate în conformitate cu legislația aplicabilă.

Utilizarea acestui web-site de către dumneavoastră nu va transfera niciun drept de proprietate în ceea ce priveste website-ul sau conținutul acestuia.

Orice mărci și logo-uri care apar pe acest website sunt deținute, licențiate sau utilizate în baza unor drepturi conferite în acest sens HR Systems, în acord cu prevederile legale aplicabile.

Orice utilizare neautorizata a acestora este strict interzisă. În cazul oricăror utilizări neautorizate ne rezervam dreptul de a lua oricare și toate măsurile legale necesare pentru soluționarea unor astfel de situații, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală competente.

 1. Limitarea răspunderii

Utilizarea de către dumneavoastră a acestui website se face pe propriul risc. Acest website este oferit „AS IT IS” și „AS AVAILABLE”, fară reprezentări și garanții (spre exemplu, disponibilitate, acuratețe sau forma completă), HR Systems și Afiliatii și Furnizorii săi limitându-si răspunderea față de oricare și toate cele mai sus menționate.

De asemenea, vă solicităm să consultați sectiunea „Limitarea răspunderii” din cadrul acestui web-site care detaliază termenii și conditiile aplicabile în acest sens.

 1. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Acest Contract, utilizarea website-ului de către dumneavoastră și orice alt aspect în legătura cu acest website sunt guvernate exclusiv de legislația aplicabilă în România, excluzând orice reguli de drept internațional privat sau conflict de legi care ar putea determina aplicarea altui cadru legal.

Orice dispută sau solicitare care decurge din sau este asociata acestui Contract și a cărei soluționare pe cale amiabilă nu este posibilă în termen de 90 de zile de la data apariție acesteia va fi supusă spre soluționare instanțelor competente romane.

 1. Diverse

Prezentul Contract reprezintă întregul acord dintre părți cu privire la obiectul acestuia și înlocuiește și anulează orice contracte sau întelegeri anterioare dintre Părți, fie verbale, scrise fie implicite, anterior în vigoare cu privire la același obiect.

În situația în care orice prevedere a acestui Contract este declarată ca fiind invalidă sau neexecutabila, o asemenea prevedere va fi automat eliminată din Contract. O asemenea constatare nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din prezentul Contract. Prevederea invalidă sau inaplicabilă va fi inlocuită cu o prevedere validă și aplicabilă în cadrul acestui Contract.

Niciun consimțămant sau nicio renunțare a unei părți pentru sau la încălcarea sau neindeplinirea obligațiilor de către cealaltă parte în acțiunile sale privind obligații din acest Contract nu va fi considerat sau interpretat a fi un consimțământ pentru sau renunțare la o încălcare sau neindeplinire continuă a obligațiilor de către cealaltă parte.

 1. Actualizare

Conținutul acestui document poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa depre acestea prin note de informare usor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost facută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document va revine în totalitate.

 1. Cum ne puteți contacta

Dacă aveți intrebări sau comentarii cu privire la acest document puteți depune o cerere scrisă prin poșta la următoarea adresa: Str. Somesului Nr.19, Sibiu sau prin e-mail la urmatoarea adresa de e-mail: recrutare@hrsystems.ro.

 1. Etica și conduita în afaceri

HR Systems promovează onestitatea și comportamentul etic în intreaga organizație. Dacă sunteți interesați de aceste aspecte, puteți consulta Codul de etică și conduită în afaceri al HR Systems . Pe lângă rolul pe care acesta îl are in oferirea de indicații în recunoașterea și rezolvarea problemelor de etică, documentul oferă si un mecanism de raportare a comportamentelor.