Acordul utilizatorului

Prin accesarea și/sau utilizarea acestui website și/sau a oricăror servicii indicate în cadrul acestuia, precum și prin inregistrarea pe acest website ca urmare a accesării secțiunii “Inregistrare”, vă exprimați acordul asupra conținutului următoarelor documente:

  • Termeni și Condiții de Utilizare;
  • Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal;
  • Limitarea răspunderii;
  • Politica privind modulele cookie;
  • Declarație pe propria răspundere.

Vă rugăm să citiți cu atenție documentele mețtionate.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU CONȚINUTUL ACESTOR DOCUMENTE, VĂ RUGĂM SĂ NU VĂ INREGISTRAȚI PE ACEST SITE ȘI SĂ NU ACCESAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI IN ALT MOD PAGINA NOASTRA DE INTERNET ȘI/SAU ORICE SERVICII INDICATE ÎN CADRUL ACESTEIA.

Actualizare

Conținutul acestui Acord poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificari semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la inceputul documentului când a fost facută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document va revine în totalitate.

Cum ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la acest document puteți depune o cerere scrisă prin poștă la următoarea adresa: Str. Heinrich Heine, Nr.30, Sibiu, România sau prin e-mail la următoarea adresa de e-mail: recrutare@hrsystems.ro.